STRATEJİ NE DEMEKTİR ?

İşletme yönetiminde strateji kavramı, bir işletmenin içinde yer aldığı ortamın dinamizmine karşın, kararlılığını koruyarak varlığını sürdürmek ve pazarda başarı elde etmek için seçtiği yolu betimlemektedir.
Kelime anlamıyla “sevk etme, yöneltme, gönderme, götürme ve gütme” demektir.
Henry Mintzberg işletme stratejilerini beş kategoride değerlendirmektedir.

1. Plan.
2. Şaşırtma.
3. Örüntü.
4. Konumlama.
5. Perspektif.

Andrews “İşletmenin hangi işi yaptığını veya yapmak istediğini: ne tür bir işletme olduğunu veya olmak istediğini tanımlayan amaç, hedef ve görevlerin tümü ve bunları gerçekleştirmek için gerekli yöntemlere verilen addır” diye tanımlar. Hofer ve Schendel ise stratejiyi “işletmenin iç kaynakları ve kabiliyetleriyle dış çevrenin fırsat ve tehditleri arasında uyum sağlayacak faaliyetler” olarak ele almaktadır.

Strateji, farkı yaratmaktır. Aynı müşteriye, rakiplere oranla çok daha farklı yararlar sunabilmektir.
Satış planlaması yaparken bir Road Map hazırlamak stratejik açıdan son derece önemli, nasıl ilerlenecek, hangi alanlarda konumlama yapılacak, ürün ve/veya ürün grupları nasıl kategorilere ayrılacak gibi bir çok konuda stratejik düşünce geliştirmeli ve bir plan dahilinde bunu kağıda dökmeliyiz.

İlk olarak Askeri alanda kullanılan ve 1831’de Clawewitc’in “Harbi kazanmak için muharebeleri kullanma sanatıdır.” diye tanımladığı bir kavramdır.Strateji her alanda var olan bir kavram aslında. Askeri, Siyasi, Ekonomi alanlarında olmazsa olmaz bir kavram. Stratejik olarak planlama yapmayan firmalar hatta kişiler ilerleme kaydedemez, aksine düşüş kaybeder.
Strateji bir planlama süreci değildir, planlama yapılması gereken bir süreci kapsar evet ama asıl olarak yaratma sürecidir. Çünkü; strateji kalıpları olan bir kurgu değil, yaratma süreciyle genişleyen, farklılaşan şekil alabilen geniş bir kavramdır. İleriye dönük doğru uz görülerle, gelecek planlamasını sağlıklı bir şekilde yapmaktır.
Tüm planlama süreçlerinde olduğu gibi bir strateji belirlemede ilk başlangıç soruları 5N 1K olmalıdır.

• Stratejim Nedir ?
• Bu stratejiyi Niçin oluşturmalıyım ?
• Strateji Ne zaman oluşturulacak ve hangi zaman dilimlerini kapsayacak ?
• Oluşturduğum strateji ile Nereye ulaşmayı hedefliyorum ?
• Stratejiler Nasıl oluşturulacak ? Maddeler, alt maddeler.
• Stratejileri Kimler tarafından oluşturacağım ?

administrator
Ümit ÜNKER Kıdemli Eğitmen ve Yazar Education 2.0 Uluslararası ''Eğitimde Üstün Liderlik Onur Ödülü'' Uluslararası Kalite Ödülleri ''Yılın En İyi Eğitim Lideri'' Ödülü İş Dünyası ve Girişimcilik alanında ''Yılın En İyi Eğitmeni'' Ödülü Milliyet Köşe Yazarı Harvard Business Review Blog Yazarı Akademi Derneği Onursal Üyesi National Association of Sales Professionals (NASP) Yazarı TEDi Eğitim Kurucu | Genel Müdür