STRATEJİK REKABET

Stratejik Rekabet, işletmeye yön vermek ve rekabet üstünlüğü sağlamak maksadıyla, işletme ve çevresini sürekli analiz ederek, uyum sağlayacak amaçların belirlenmesidir. Burada önemli olan SWOT Analizi ile şirketin yetkinliklerini ve Geliştirilmesi gereken yönlerini ortaya koymaktır.

Buraya Dikkat! Rekabet avantajını getiren ise ‘Temel Yetkinlik’ kavramıdır. Şirketin temel yetkinliklerinin rekabet avantajı potansiyelini taşıması, 3 özelliğe sahip olmasıyla mümkündür:

  • Müşteri adına özel bir yarar oluşturması,
  • Rakiplerden çok farklı uzmanlık alanı olması ve
  • Farklı alanlara uygulanabilirliğinin olması.

Eğer sunduğunuz Hizmet ya da Üründe Müşteri adına özel bir yarar oluşturamazsanız müşterileriniz bu yararı oluşturan bir başka markadan satın almaya yönelir. Rakiplerinizden çok daha farklı uzmanlık alanlarınız olmazsa bu alanda uzman olan rakipleri tercih etme oranı çok daha fazla olacaktır. Çünkü insanlar konusunda Uzman olan insanlardan ya da firmalardan satın alırlar. Farklı alanlara uygulanabilirliğiniz stabil olmaktan çok dinamik olmanızı ve daha esnek avantajlara sahip olmanızı sağlayacaktır.

Rekabet Avantajı

Rekabet avantajı, nasıl bir kurum olmak istediğiniz veya geleceğe ilişkin nasıl bir hayaliniz olduğuyla ilgilidir yani Stratejik Niyet‘inizle. Bir Şirketin Karlılığını etkileyen 5 Temel Rekabet Faktörü diyagramını aşağıda bulabilirsiniz. Karlılık varsa Rekabetten söz edilebilir, karlılığın olmadığı yerde Rekabet avantajından bahsetmek mümkün değildir.

Karlılığı Etkileyen 5 Rekabet Faktörü

Burada Potansiyel girişlerde, potansiyel tehditleri incelemek gerekir, Rekabette Satıcıların Pazarlık gücü son derece önemli olmakla birlikte unutmayın ki alıcılarında bir pazarlık gücü vardır. Rekabette ikame ürünlerin tehdidi de kritik rol oynamaktadır ve nihayet tüm bu bileşenler Mevcut firmalar arası rekabeti doğurur. Bu 5 Temel faktörü yeterli oranlarda dengeli tuttuğunuzda karlılıktan bahsedebiliriz.

Rekabet her zaman daha verimli olmayı sağlar, işletmeleri zinde tutar ve iyi tüm süreçlerini iyi analiz eden firmalar her zaman Rekabet avantajı sağlar, rekabet avantajı da karlılığı.

administrator
Ümit ÜNKER Kıdemli Eğitmen ve Yazar Education 2.0 Uluslararası ''Eğitimde Üstün Liderlik Onur Ödülü'' Uluslararası Kalite Ödülleri ''Yılın En İyi Eğitim Lideri'' Ödülü İş Dünyası ve Girişimcilik alanında ''Yılın En İyi Eğitmeni'' Ödülü Milliyet Köşe Yazarı Harvard Business Review Blog Yazarı Akademi Derneği Onursal Üyesi National Association of Sales Professionals (NASP) Yazarı TEDi Eğitim Kurucu | Genel Müdür