Dış Ticarette Kullanılan Kısaltmalar

KısaltmaİngilizceAnlamı
A.A.Always AfloatDaima yüzer halde
a.d.Ante diem/before dateGününden önce/vadesi gelmiş
A.F.Advance FreightPeşin avans navlun
A.H.After HatchKıç ambar ağzı
a/cAccountHesap, hesaba
A/CAccount currentCari hesap
A/dAfter dateVadesinden sonra
A/SAlongsideBordada
A/SAccount saleSatış hesabı
a/sAt sightGörüldüğünde
A/SAccount Sales/After sightSatış hesabı/Görüldükten sonra
A/VAd valoremKıymet üzerinden
AccAccepted, acceptanceKabul edilmiştir, kabul
ad/advtAdvocateAvukat
Afft.AffidavitYeminli yazılı ifade
aflt.AfloatYüzer halde
AIFirst class1.sınıf
Alt.AlternateYedek/Vekil
amt.AmountMiktar
an.AnnoYılda
Anch.AnchorageDemir yri
arbtn./arbtrorArbitration/ArbitratorTahkim (arbitraj) Hakem
art.Articleİstatistik pozisyonu/Madde
assd.AssessedTahakkuk etmiş
Assigt.AssignmentDevir, temlik
Assn.AssociationDernek, birlik
att.At., Atty.AttorneyVekil/Dava vekili
Att.Gen.Attorney GeneralBaşsavcı
awbAirwarybill(Hava) konşimento
B.B.Bill BookBorç senedi defteri
B.B.B.Before Breaking BulkYükü (dökme) boşaltmaya başlamadan önce
B.D.Bar DraughtŞığlıkta gerekli min.su çekimi
b.d.Bills discounted/Bank draftİskonto edilmiş senet/Banka keşidesi
B.D.I.Both Dates InclusiveHer iki tarih dahil
B.H.Bill of Health/BulkheadSağlık sertifikası/Dökme yük için gerekli düşey bölme
B.O.Buyer’s optionAlıcı opsiyonu
B.O.T.Board of TradeTicaret Heyeti
b.p.By procuration (power of attorey)Vekaleten imzaya yetkili
B.T.Berth termsYükleme ve boşaltma kuralları
B/CBills for collectionTahsile verilen senetler
b/dBrought downNakil yekün
B/EBill of ExchangePoliçe, ciro ile devrolunan kıymetli evrak
B/GBonded goodsGümrüğü ödenmemiş transit mal
B/NBanknoteBanknot
B/PBills payableBorç senedi
B/PBill payableÖdenecek senetler
B/RBills receivableAlacak senedi
B/SBill of SaleGemi mülkiyetini devreden vesika
B/S (b.s)Bill of Sale/Balance SheetSatış faturası/Bilanço
bal.BalanceDenge
Bd.BondTahvil
Bds.BoardsTahta, mukavva
bkpt.BankruptMüflis
bre.BarrelVaril
Bs/cBills of collectionTahsil senetleri
cCurrency/Cents/CasePara/Sent/Durum
C and DCollection and DeliverySenet tahsili ve teslim
C.a.D.Cash against DocumentsVesaik mukabili ödeme
C.B.Cash CreditPara olarak verilen kredi
C.b.d.Cash beore deliveryTeslimden önce ödeme
c.d.Cash discount/Certificate of depositKasa iskontusu/Teminat makbuzu
C.div.Cumulative dividendBirikmiş temettü
C.F.Cost and FreightMal Bedeli ve NAvlu
C.G.Coast GuardSahil koruma
C.G.A.Cargo’s proportion of General AverageBüyük avaryadan yükün hissesine düşen
C.H.Custom HouseGümrük Dairesi
C.I.F.Cost, Insurance, FreightMal Bedeli, Sigorta ve Navlun
C.i.a.Cash in advancePeşin para
C.L.Carload LotAlıcının bulunduğu istasyona teslim
C.O.D.Cash on DeliveryTeslimat anında ödeme
C.O.P.Custom of the PortLiman teamülü, usulü
C.P.D.Charterers Pay DuesVergi, rüsum gemi kiralayana ait
C/ACapital accountSermaye hesabı
c/fCarried forwardNakli yekün
C/HClearing HouseTakas Dairesi
c/mCertificate of manufactureİmalat belgesi
C/NCredit NoteAlacak dekontu
C/OCertificate of OriginMenşe Şahadetnamesi
c/oCare of/Cash orderAracılğı ile (eliyle) Peşin para ile sipariş
C/PCharter PartyGemi kira kontratı
cash b/ICash against bill of ladingKonşimento karşılığı peşin ödeme
cd.sl.Conditional saleŞartlı satış
ch.ppd.Charges prepaidÖnceden ödenen masraflar
chq.ChequeÇek
cl.b/lClean bill of ladingTemiz, eklentisiz konşumento
Coll.Collect/collectionSenet tahsili/tahsil etme
Ctge.CartageNakliye Ücreti
D.1/2 D.Despatch half DemurrageSurastarya yarısı kadar dispeç
D.A.Deposit accountMevduat hesabı
D.a.d.Documents against discretion of collecting bankTahsilatı yapan bankanın takdiri karşılğında vesaik
D.A.F.Delivery at FrontierHudutta teslim
d.bk.DrawbackGümrük resmi iadesi, reddi rüsum
d.d.o.Despatch Discharging onlyYalnız boşaltmada dispeç
D.P.B.Deposit pass-bookMevduat cüzdanı
d.s.Days after sightİbrazından sonraki günler
D/ADocuments against AcceptanceKabul karşılğı vesaik
D/NDebit noteBorç dekontu
D/ODelivery OrderTeslimat emri
D/PDocuments against paymentVesaik mukbili ödeme
D/rDeposit receiptTeminat makbuz
D/yDeliveryTeslimat
deb.DebitBorç zimmet
Decl.Declaration/DeclaredBeyanname/deklare edilmiş
Deft.DefendantMüdafi, savunucu
Depr.DepreciationAmortisman
dft.DraftPoliçe/kambiyo senedi
dft/a.Draft attachedPoliçe eklenmiş
dft/cClean draftBelgesiz poliçe
Dis.Discountİskonto, indirim
Distr.Distribute/DistributorDağıtma/Distiribütör
Div.Dividend/DivisionTemettü/Taksim
doDittoAynı, aynen
Dr.DrawerKeşide eden
ds dftSight draft/Date draftİbrazından ödenecek poliçe/vadeli poliçe
e.and o.eErrors and omissions exceptedHata ve noksanlar hariç
e.e.Errors exceptedHatalar hariç
E.P.D.Excess Profit DutyOlağanüstü Kazanç Vergisi
encl.EnclosureEkleri
end.Endorsed/endorsementCiro edilmiş/ciro
ex.ExchangeKambiyo/Döviz Kuru/Borsa
Ex.d. (ex.div.)Ex dividend (um)Kar hissesi olmadan, temettüsüz
Ex.int.Ex interestFaiz hariç
exl.excludingHariç
f.b.Freight billNavlun senedi, faturası
f.o.l.Free of interestFaizsiz
F.P.Floating (open) policySerbest (açık) poliçe
F.T.Freight ton2240 (veya 2000) libre ağırlığında hacim birimi Navlun ton-1.016 kg.
F.T.Full TermsTüm komisyon veya indirimler navluna dahildir.
F.T.Free of TurnYanaşma yeri olsun, olmasın gemi varışından sonra astorya günleri sayılır.
F.T.W.Free Trade WharfSerbest Ticaret Limanı
f.x.Foreign exchangeDöviz
fr.fwrd.Freight forwardNavlun vadeli
FRT.FreightNavlun
frt.coll.FreightcollecktNavlun tahsil edilecek
frt.pp.Freight prepaidNavlun peşin ödenmiş
G.m.b.Good merchantable brandİyi kalite
G.R.T.Gross Register TonnageSicile kayıtlı gros ton
gr.GrossBrüt
gr.wt.Gross weightBrüt ağırlık
GteeGuaranteeGaranti, teminat
Gtee.(gtd)Gurantee/GuaranteedGaranti/garanti edilmiş
H.O.Head OfficeMerkez (büro)
hrs.HoursSaat
I.B.Invoice BookFatura defteri
I/cIn charge ofGörevli, nezaretçi olarak
I/FInsufficient fundsYetersiz karşılık
I/IIndorsement irregularGayri muntazam ciro
Incl.Included, inclusiveDahil edilmiş, dahil
Inst.Instant (present month)cari ay
Irr.Irredeemableİtfa edilemez
Irrev.IrrevocableRücu edilemez (gayrikabulrücu)
j.a.Joint accountMüşterek hesap
L.a.Letter of adviceİhbar mektubu
L.B.Life BoatCan Filikası
L.C.D.Telegram Country DestinationTelgraf gönderildiği ülke dilinde
L.C.O.Telegram Country OriginTelgraf-çekildiği (gönderen) ülke dilinde
L.H.Lower HoldDip ambar
L.h.Letter of hypothecaionİpotek mektubu
L.O.A.Length OverallGeminin tam boyu
L/CLetter of CreditAkreditif
L/DLetter of depositRehin senedi
led.LedgerDefterikebir
Liq.Liquidation, liquidated/liquidTasfiye, tasfiye edilmiş/likid
Ltd.LimitedSınırlı
m.d.Month’s date/months after dateAyın tarihi/tarihten sonraki aylar
M.I.P.Marine Insurance PolicyDeniz sigortası poliçesi
M.O.Money OrderHavale emri
M.O.L.O.O.More or Less In Owner’s OptionÇoğu/azı armatör opsiyonunda
m.p.Months after paymentÖdemenden sonraki aylar
m.s.Months after sight, month’s sightİbrazından bir ay sonra
M/RMate’s Receipt OrdinoYükleme ordinosu
Marg.MarginMarj
mat.MaturityVade
Mem.MemorandumMuhtıra
mtg. (mort).MortgageRehinli
mth.MonthAy
N.A.A.Not Always AfloatDaima yüzer halde değil
n.d.Not datedTarih konmamış
N.O.R.Notice of ReadinessHazırlık Mektubu
n.o.s.Not otherwise stated, not otherwise specifiedAksi ifade edilmemiş ise
n.p.Net proceedsNt hasılat, gelirler
N.R.T.Net Register TonnageNet tescil tonu
n/aNo accountHesabı yok
n/e.Not exceedingGeçmeyecek
n/f.no fundsKarşılıksız
natl.NationalUlusal
neg.NegotiableCiro ve devredilebilir
o.d.on demand/overdraftTalep halinde/Kredi Liminitin aşma
o.p.Open policyAçık Poliçe
o.p.o.One price onlyTek fiyat
O.R.Owner’s RiskArmatör riskinde
o.s.OutstandingKapanmamış (hesap)
O.S.D.Open Shelter DeckerAçık barınak güverteleri barınak güverteleri
O/a.On acceptance/On accountKabul halinde/namına, hesabına
o/c.OverchargeFazla masraf yükleme
o/n.Order notifySipariş ihbarı
O/o.Order ofEmrine
on cons.On consignmentKonsiye olarak
opt.Option, optionalOpsiyon, opsiyona bağlı
P.A.Power of Attorney/Private accountVekaletname/Özel hesap
p.and I.Profit and lossKar ve zarar
P.B.Pass BookTassarruf Cüzdanı
P.O.C.Port of CallUğranılacak liman
P.O.R.Port of RefugeSığınılacak liman
P/N (p.N.)Promissory noteEmre yazılı senet
pchs.PurchaseSatınalma
per.pro.Per procurationVekaleten imzaya yetkili
Q.O.O.Quantity in Owner’s OptionMiktar armatör opsiyonunda
R.d.Running daysAstarya günlerinde tatiller dahil sayılan günler
r/a. (R.A.)Refer to acceptorMuhataba müracaat
R/CRe-creditedTekrar kredi verilmiş
r/dRefer to drawerKeşideciye müracaat
r/erefer to endorserCirantaya müracaat
rem.Remit. remittancePara transferi, havalesi
rept. (recpt.)ReceiptMakbuz
Rev.RevisionTashih, revizyon
Rev.A/CRevenue accountGelir hesabı
S.B.Sales BookSatış Defteri
S.C.Salvage chargesKurtarma masrafları
S.F.Stowage Factorİstif Faktörü
S.H.E.X.Sundays and Holidays ExceptedPazar ve tatiller hariç
S.H.I.N.C.Sundays and Holidays IncludedPazar ve tatiller dahil
S.O.L.Shipowner’s LiabilityArmatör yükümlülükleri
s.p.Supra under protestSenedi protesto ettikten sonra kabul etme, protestolu senet
S.P.A.Sundry Person’s accountMuhtelif şahıs hesabı
S.W.Shipper’s WeightsYükleyici (sevkiyat) ağırlıkları
s/aSubject to approvalOnaya bağlı
s/d b/LSight draft with bill of lading attachedKonşimento eklenmiş ibrazında poliçe
S/NShipping NoteSevkiyat bildirisi
Sy.Crs.Sundry CreditorsMuhtelif alacaklılar
Sy.Drs.sundry debtorsMuhtelif borçlular
T.B.Trial BalanceMizan
T.C.TweendeckGladora
T.O.TurnoverCiro
t.r.Trust receiptZilyetlik makbuzu
t.t.Telegraphic transferTelgrafla para havalesi
T/CTime CharterZamanla sınırlı gemi kiralama sözleşmesi
tar.TarifGümrük tarifesi
V.o.p.Value as in original PolicyKıymet (değer) orjinal poliçedeki gibi
V/AVoucher attachedVesika, senet etkili
W.A.With AverageAvarya dahil
W.B.Water BallastBoş gemiye denge arttırmak için alınan safra
W.I.B.O.N.Whether in Berth or NotYanaşmış olsun veya olması
W.S. (RED)Rates, Extras and Demurrage per World ScaleFiat, ektra ve sürastarya enternasyonal ölçülere göre
W.V.N.S.With Vessel’s Natural Segregations(yükün) geminin doğal şekline göre ayrıp, yerleştirilmesi
W.W.D.Weather Working DaysHava şartları uygun çalışma günü
w/mWithout marginMarjsız
w/wWarehouse warrantAntrepo makbuzu
whf.WharfRıhtım
wholes.WholesaleToptan satış
x.in.Ex interestFaizsiz

administrator
Ümit ÜNKER Kıdemli Eğitmen ve Yazar Education 2.0 Uluslararası ''Eğitimde Üstün Liderlik Onur Ödülü'' Uluslararası Kalite Ödülleri ''Yılın En İyi Eğitim Lideri'' Ödülü İş Dünyası ve Girişimcilik alanında ''Yılın En İyi Eğitmeni'' Ödülü Milliyet Köşe Yazarı Harvard Business Review Blog Yazarı Akademi Derneği Onursal Üyesi National Association of Sales Professionals (NASP) Yazarı TEDi Eğitim Kurucu | Genel Müdür

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir