Sağlık Turizmi İşletmeciliği Nedir, Ne İş Yapar ?

Sağlık turizmi özellikle son yıllarda hızla yayılan ve hacmi trilyonlarca dolara ulaşan oldukça ciddi bir sektördür. Seyahat turizminden farklı olarak bu etkinliklerinde zorunlu ve hayati etkinlikler olması, bu sektörü çok daha güvenli bir ticari alan haline getirirken, yine bu sebeple maliyetleri de oldukça yüksek rakamlara ulaşabilmektedir.

Sağlık turizmi esasında dünyanın hemen her yerinde çeşitli biçimlerde uzun zamandır devam etmekteydi. Ancak bu bizim sağlık sektörümüzü yurt dışına pazarlamamız biçiminde tezahür etmiyordu. Zira Türkiye’de sağlık sektörü günümüzdeki niteliklerine sahip değildi ve tesislenmeden, makine ve teçhizat donanımına kadar birçok alanda eksiklerimiz söz konusu idi.

Geçtiğimiz 30-40 yıllık süreç içerisinde Türkiye; hemen her alanda oldu sağlık alanında da ciddi bir atılım gerçekleştirmiş ve hatta sağlık sektörü, diğer tüm sektörlerden daha nitelikli hale gelmiştir. Bu nedenle de sağlık hizmetlerimiz aranan hizmetler haline gelmiştir.

Türkiye Dünyanın En İyi 10 Sağlık Sistemi İçerisinde Yer Alır

Türkiye sağlık sistemi son Covid19 krizinde de rüştünü ispatladığı biçimde, son derece gelişmiş özelliklere sahip durumdadır. Artık hastalıkların tedavisi için Türkler yurtdışına gitmez, bilakis yabancılar Türkiye’de tedavi için başvuruda bulunur. Bunun sebepleri arasında başlıca;

 • İyi yetişmiş sağlık personelleri
 • Yüksek kapasiteli sağlık kuruluşları
 • Sağlık kuruluşlarının kalite standartları
 • Donanım seviyesinin çok iyi olması
 • Sağlık regülasyonlarının son derece bilimsel yapılması

Gelmektedir.

Tabii bunun yanında Türkiye tedavi fiyatları bakımından birçok Avrupa ülkesinden ve Amerika Birleşik Devletleri’nden çok daha uygun seviyededir. Özellikle estetik cerrahi operasyonlarında Türkiye, dünyanın en avantajlı ortamına sahiptir.

Bunun yanında elbette bu fiyat seviyesinde elde edilecek maksimum kalite, dünyanın hemen her ülkesinden ihtiyaç sahiplerinin ülkemize gelmesini sağlar.

Türkiye’ye en çok hangi ülkelerden sağlık turizmi talebi vardır?

Türkiye’ye sağlık turizmi için en çok aşağıdaki ülkelerden turist akışı söz konusudur.

 • Arap Ülkeleri (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar vb.)
 • İsrail
 • İran
 • İtalya
 • Almanya
 • İngiltere
 • Norveç
 • İsveç
 • Balkan Ülkeleri
 • Finlandiya
 • Rusya

Elbette bu ülkelerin dışında dünyanın birçok yerinden ülkemize turist gelir. Bu listede yer alan ülkeler en çok talebin söz konusu olduğu ülkelerdir.

Ülkemizde en çok sağlık turizmi yapılan tedavi alanları ise

 • Saç Ekimi,
 • Estetik cerrahi operasyonları,
 • Diş Operasyonları,
 • Ortopedi Operasyonları,
 • Dermatoloji tedavileri,
 • Kanser Tedavileri,
 • Kalp ve damar hastalıkları tedavileri, şeklindedir.

Sağlık Turizmi İşletmeciliği Nasıl Yapılır?

Sağlık turizmi işletmeciliği yapabilmek için öncelikle bir turizm acentesi sıfatına sahip olmak gereklidir. Sağlık turizmi ruhsatı bulunan acenteler özel koşullara tabidir ve TÜRSAB’ın yanı sıra, Sağlık Bakanlığı’nın kurallarına da uygun olmak durumundadır.

Esas itibariyle sağlık hizmetlerinin reklam ve pazarlamasını yapmak yasaktır. Ancak sağlık turizmi söz konusu olduğunda bu durumun bazı istisnaları vardır. Hatta ülkemize ciddi sayıda yabancının getirilebileceği bir alan olması nedeniyle bu alandaki hizmetler devlet tarafından teşvik edilir.

Tabii ne olursa olsun, bu faaliyetlerin de sınırları ve standartları vardır. Nasıl ki, dünya standartlarında sağlık hizmeti arz ediyorsa, turizm boyutunda da aynı standartları sunuyor olmamız gerekliliği öngörülmüş ve bu işlemler kanunlaştırılmıştır.

Sağlık Turizmi İşletmecisi Hangi Hizmetleri Sunar?

Sağlık turizmi işletmecisi; ihtiyaç sahibi veya hastayı kendi kanallarına çekip, bilgiyi arz eder ve ona seçme şansı sunar. Burada rekabet ilkesi oldukça önemli bir ilkedir. Sağlık turizmi işletmecisi, satışını yaptığı tedavi alanlarında hizmet veren hekimlerin birden fazlasını kişilere sunmak durumundadır. Turist seçimini kendisi yapacak ve firmadan bu sağlık kuruluşundan hizmet almayı talep edecektir.

Hazırlanacak pazarlama kanallarında da aynı şekilde tüm sağlık kuruluşları ve hekimler arz edilmek durumundadır. Kuralların en başında bu yer almaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti resmi makamları bunun yanında, turistlere kendi dillerinde destek verme zorunluluğu getirmektedir. Mihmandar veya ilk iletişimi kuran satış temsilcisinin, ilgili ülkenin resmi dillerini biliyor olması gereklidir. Yani acente kendi hedef kitlesinin dilinde hizmet verebilecek personeli hazır bulundurur.

Global dil olarak İngilizce geçerli olsa da, kanunen yeterli değildir. Yetkililerin yapacağı denetimlerde ve ruhsat başvurularında bu kişilerin bildirimlerinin yapılması zorunludur.

Sağlık Turizmi acentesi, kişinin ulaşım, transfer, konaklama, yeme-içme gibi ihtiyaçlarını da karşılar. Turistin mağduriyet yaşamayacağı şartları sağlamak zorunluluktur.

Kimler Sağlık Turizmi Yapamaz?

Hekimler ve sağlık kuruluşları doğrudan sağlık turizmi yapamazlar. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmaların ve bağımsız sağlık çalışanlarının reklam yapmaları ve doğrudan hasta bulmaları yasaktır. Daha doğrusu etik olarak benimsenen, “hasta müşteri değildir” kuralı, bir kanun haline getirilmiştir. Dolayısıyla sağlık turizminin sadece sağlık turizmi acenteleri tarafından yapılabildiğini söylemek gerekir.

Tabii bu noktada yetkilendirilmiş olmak gerekliliğinin altını çizmek önemlidir. Her turizm acentesi sağlık turizmi acentesi olamaz. Gerekli şartları yerine getirmek ve bakanlığın öngördüğü standartları sağlamak gereklidir.

Bunun yanında bu sektörde faaliyet göstermesi mahkemeler veya idari birimlerce yasaklananlar da sağlık turizmi faaliyetleri sürdüremezler.

Sağlık Turizminde Verilen Hizmetler

Sağlık Turizmi Acentesi; hastaya ulaşır, hizmetleri tanıtır, takvim hazırlar, tahsilatları yapar ve hastanın Türkiye’deki süre boyunca tüm ihtiyaçlarını karşılar. Bunun için ciddi bir insan gücü ve güçlü bir sistem gereklidir. Bu sistem içerisinde nelerin yer aldığına göz atalım.

 • Hasta Bulmak

Dünyanın hangi bölgesinden hasta bulacağınıza karar verdikten sonra, bu ülkelerde pazarlama yapmanız gerekir. Fiziksel pazarlama sağlık turizmi için nerdeyse imkansızdır. Zira bu ülkede yerleşik olsanız dahi, bu kadar yaygın bir pazarlama ağı kuramazsınız. Uzaktan pazarlama ise imkansıza yakındır.

Bu nedenle sağlık turizmi için dijital pazarlama kaçınılmaz yöntemdir. Ancak bunun da nitelikli yapılması gerekir. Dijital medya araçlarını kullanarak, hastanın sizi bulmasını sağlayabilir, böylece ilgili mecrada sınırsız sayıda turiste ulaşabilirsiniz.

 • Talebe Cevap Vermek (Müşteri Hizmetleri)

Örneğin bir İtalyan’ın herhangi bir tedavi alanında size ulaşabilmesi için İtalyanca bir web sitesi ve bunu destekleyen sosyal medya gibi platformlarınızın olması gerekir. Bunun yanında hastanın size kendi dilinde ulaşmasından sonra ona aynı dilde destek vermeye devam edebiliyor olmanız gereklidir. Bunun için çok dilli bir müşteri destek ekibi ve buna uygun dijital medya araçları kullanmanız gerekir. Talebe hızlı cevap vermek de son derece önemlidir.

 • Hizmet Sunmak

İhtiyaç sahibine birden fazla alternatif sunmanız gerekir. Herhangi bir tedavi alanında, seçim yapabilmesi temel prensiptir. Bunun için buna uygun bir platformu kurmuş olmanız, eksiksiz bilgi vermeniz ve hekimler ve sağlık kuruluşlarını eksiksiz tanıtmanız gereklidir.

 • Anlaşma Sağlamak

İhtiyaç sahibinin seçimine göre, uygun prosedürleri geliştirmek ve anlaşmayı yapmak, işi bağlamak anlamına gelir. Bunun için uluslararası tahsilat yapabiliyor olmanız gerektiğini unutmayınız. Hastanın planlamasını eksiksiz yapmalı ve süreci garanti altına almalısınız.

Bu noktada havayolu şirketi, transfer firması ve konaklama için tercih edilecek tesisi en iyi şekilde planlamalısınız. Ruhsatname gereklilikleri içerisinde bu anlaşmaları yapmış olmanız veya bunları bizzat sizin sunmanız yer almaktadır.

 • Hizmetin Sunulması

Hasta ülkemize geldikten sonra, planlanan şekilde sağlık oteline ulaştırılması, gerekli aydınlatmaların yapılarak, tedavi sürecinin rehber eşliğinden tamamlanması sürecin en hassas kısmıdır. Bu aşamada en sorunsuz sonuçlar için doğru planlama ve eksiksiz örgütlenme şarttır.

Görüldüğü gibi sağlık turizmi işletmeciliği oldukça kapsamlı, bununla birlikte son derece karlı bir faaliyet alanıdır. Doğru pazarlama kanalları kullanılarak, dünyanın her yerinden ülkemize sağlık hizmetleri için turist getirilebilir ve ciddi gelirler elde edilebilir.

S.S.S

Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü Nedir?

Ön lisans programlarından biridir. 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu bölümüdür. Sağlık turizmi işletmelerinde görev alabilmektedirler. Bu tür işletmelerde; sağlık – konaklama hizmetlerinin tespiti – değerlendirilmesi ve sağlık turistleri için en verimli hizmetlerin elde edilmesinde çalışırlar. İlgili personellerin hangi işi nasıl yapacaklarında da söz sahibi olabilirler.

Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

2 yıllık eğitim görürler. Başarıyla mezun olabilmek için 120 AKTS doldurulması en az mezuniyet şartlarını yerine getirmek kadar önemlidir.

Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bu bölümde eğitim gören öğrenciler toplam 4 dönem okurlar. Sağlık odaklı ekonomi dersleri, sağlık odaklı pazarlama dersleri, sağlık odaklı işletme dersleri saat bakımından diğer ders çeşitlerine göre daha fazladır.

Derslerden başarılı sonuçlar almaları durumunda Sağlık Turizmi İşletmeciliği Ön Lisans Diploması verilerek mezun olmaya hak kazanırlar.

Bu alanda okuyan öğrencilerin gördüğü dersler şu şekildedir; Sağlık Turizmi Ekonomisi, Performans ve Ücret Yönetimi, Sağlık Kurumları Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, Sağlık Turizmi Pazarlaması, Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Tıbbi Terminoloji, Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Turizmi İşletmeciliği, Sağlık Bilgi Sistemleri.

Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar? İş Olanakları Nelerdir?

İşletmelerin gelir – gider kayıtlarını tutarlar ve denetimde bulunurlar. Sağlık turizmi işletmeciliği yapan kurumlarda görevli personellerin görev alanlarını, yer ve durumlarını düzenleme işini yürütürler, kaç personel – hangi tür personel çalıştırılması gerektiğini tespit ederek üst yönetime bildirirler. Sağlık turizmi işletmeciliği bölümünü bitiren biri kaplıcalar, medikal turizm yapan işletmeler, termal oteller, hastaneler, büyüklüğü – türü ne olursa olsun tüm sağlık kurumları, hastanelerinde çalışabilmek üzere eğitim almaktadırlar.

administrator
Ümit ÜNKER Kıdemli Eğitmen ve Yazar Education 2.0 Uluslararası ''Eğitimde Üstün Liderlik Onur Ödülü'' Uluslararası Kalite Ödülleri ''Yılın En İyi Eğitim Lideri'' Ödülü İş Dünyası ve Girişimcilik alanında ''Yılın En İyi Eğitmeni'' Ödülü Milliyet Köşe Yazarı Harvard Business Review Blog Yazarı Akademi Derneği Onursal Üyesi National Association of Sales Professionals (NASP) Yazarı TEDi Eğitim Kurucu | Genel Müdür

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir