iletişim

Sürdürülebilir Pazarlama Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Sürdürülebilir pazarlama; çevreye zarar vermeyecek, müşterilerin istek ve taleplerini dikkate alan, firmanın pazarlama maliyetlerini düşüren bir pazarlama stratejisidir. Sürdürülebilir pazarlama sürecinde sosyal koşullar ve çevre koşulları dikkate alınır, tüketicilerle doğal çevrede ilişki kurulur ve bu ilişkinin sağlıklı şekilde yürütülmesi amaçlanır.

Tarımsal Pazarlama Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Tarımsal pazarlama modern pazarlamaya göre daha  bağımsız bir yönü olmasından dolayı  vatandaşların,  sanayi sektörünün ve tüm toplumun  ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hammadde, tarım ürünleri ve gıda ürünlerinin üretimini organize etme ve bunu yönetme sürecidir. Tarımsal pazarlama; tarımsal ürünün üreticiden çıkıp tüketiciye

Tekstil Sektöründe Pazarlama Stratejileri

Her sektörde olduğu gibi tekstil sektöründe pazarlama stratejileri tasarlanmalı ve hayata geçirilerek devamlılığı sağlanmalıdır. Modern hayatın, küresel ekonominin gereği olarak tekstil sektörü için söylenebilecek en verimli strateji yönetimi elbette dijital pazarlamadır. Bu nedenle dijital pazarlama ile neler yapılabilir sorusunun yanıtları

Turquality Nedir ?

Türkiye son yıllarda özellikle dışa yönelik birçok ticaret hamlesi gerçekleştirmektedir. Savunma Sanayi başta olmak üzere birçok alanda ülkemiz artık ham madde dışında daha farklı işlenmiş ürünleri de satmaya başlamaktadır. Firmalar da bu duruma yönelik olarak faaliyetlerini arttırmaktadır. Ülkemizin dış kaynaklı

Antik Yunan’dan Modern Dünyaya İkna Sanatının Evrimi

Antik Yunan’dan Modern Dünyaya İkna Sanatının Evrimi Antik Yunan, felsefe, bilim, sanat ve retorik gibi birçok alanda öncü bir medeniyet olmuştur. İkna yeteneği, Antik Yunan’da sadece bir beceri değil, aynı zamanda bir sanattı. Bu makale, Antik Yunan’ın az bilinen ama

Rönesans’tan Günümüze: İletişimde Kendini İfade Edebilme Sanatı

Bu yazıda, tarihsel bir perspektiften iletişimde kendini ifade etmenin önemine ve bu becerinin geliştirilmesine nasıl yardımcı olabileceğimize odaklanıyoruz. İlk mağara resimlerinden modern dijital iletişim sistemlerine kadar, kendimizi ifade etme ve başkalarıyla bağlantı kurma yöntemlerimizin sürekli evriminden bahsediyoruz. Modern iletişim, dijital