Sürdürülebilir Pazarlama Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Sürdürülebilir pazarlama; çevreye zarar vermeyecek, müşterilerin istek ve taleplerini dikkate alan, firmanın pazarlama maliyetlerini düşüren bir pazarlama stratejisidir. Sürdürülebilir pazarlama sürecinde sosyal koşullar ve çevre koşulları dikkate alınır, tüketicilerle doğal çevrede ilişki kurulur ve bu ilişkinin sağlıklı şekilde yürütülmesi amaçlanır.

Sürdürülebilir pazarlama sürecinde işletmeler faaliyetlerini ekolojik dengeye zarar vermeden,  tüm kaynaklarını en uygun maliyetlerle en etkin şekilde planlamaktadır. Ayrıca pazarlama sürecinde toplumsal açıdan da bazı kazanımlar elde edilmesi amaçlanır. Sürdürülebilir pazarlamada tükenebilir kaynakların azalmaması adına mevcut kaynakların tekrar üretime kazandırılması amaçlanır. Böylece hem doğa hem tüketiciler hem toplum hem de yeraltı kaynakları düşünülmüş olur.

Şimdi sürdürülebilir pazarlama sürecine daha yakından bakalım.

Sürdürülebilir Pazarlama Neden Önemlidir?

Günümüzde politikalarda ve dünyadaki lobilerde küresel ısınma, iklim değişiklikleri gibi konular yoğun olarak tartışılmaktadır. Doğaya verilen zararın farkına varan insan sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu yüzden doğa dostu tüketici sayısı her geçen gün artmaktadır.  Tüketicilerden gelen talepler doğrultusunda çok sayıda işletme de pazarlama politikalarını çevre dostu uygulamalar üzerine geliştirmektedir.

Çevre dostu tüketici oranının artmasına paralel olarak tüketici topluluğunu çevre dostu pazarlama politikaları yürüten firmalara yönelmesi şirketlerin bu alanda giriş yapmasını sağlamaktadır.  Ülkemizde son zamanlarda özellikle organik ürünlere olan yönelik arttı. Bu yüzden organik ürünlerin üretimi, satışı da büyük oranda arttı. Büyük marketlerden birçok e ticaret firmasına kadar birçok marka organik gıda satışına ağırlık vermeye başladı. Sürdürülebilir pazarlama doğa dostu üretim ve tüketim döngüsünün oluşturulması adına firmalar tarafından sıklıkla tercih edilmeye başlamıştır.

Doğanın tüketim zincirinden zarar görmesini engellemek, doğa dostu tüketicilerin taleplerini karşılamak ve çevre bilincini geliştirebilmek adına sürdürülebilir pazarlama politikası oluşturmak önemlidir.

Sürdürülebilir Pazarlamanın Temel Bileşenleri Nelerdir?

Sürdürülebilir pazarlama, her geçen gün daha fazla firma tarafından tercih edilen bir strateji bütünüdür. Sürdürülebilir pazarlamaya başlayacak firmalar için bu pazarlama sürecinde 4 temel bileşenin dikkate alınması gerektiğini belirtelim. Sürdürülebilir pazarlamanın temel bileşenleri şöyledir;

 • Tüketici Topluluğu

Sürdürülebilir pazarlamada en önemli bileşenlerden biri tüketici topluluğudur. Bir pazarlama stratejisinin oluşturulabilmesi için öncelikle tüketici kitlesinden gelen talepler dikkate alınmalıdır. Firmalar öncelikle hedef kitlesini tanır ve onlardan gelen talepleri dikkate alarak sürdürülebilir pazarlama stratejisini şekillendirir.

 • Sosyal Sorumluluklar

Sürdürülebilir pazarlamada sosyal sorumluluklar da önemlidir. Firmalar doğa dostu uygulamalar yerine getirdiği için çevreye verilen zararın azaltılması ve çevre dostu uygulamaların yaygınlaşması için üzerine düşen sosyal sorumlulukları da yerine getirmelidir.   Üretici-satıcı-tüketici zincirinde herkes üzerine düşen görevi yerine getirirse sürdürülebilir pazarlama faaliyetleri sorunsuz yürütülebilir.

 • Çevresel Etki

Sürdürülebilir pazarlamada çevresel faktörler de çok önemlidir. Firmalar stratejilerinin oluştururken dünyaya en az zarar verecek şekilde planlama yapmalıdır. Bunun için üretimde doğal yolların tercih edilmesi, tükenebilir kaynakların en az şekilde kullanımı, taşıma sürecinde çevre kirliliğinin en az olması, paketlemenin dönüştürülebilir ürünlerle yapılması gibi tüm konularda çevreye en az zararı verecek sürdürülebilir pazarlama politikası belirlenmelidir.

 • Maliyet Planlaması

Sürdürülebilir pazarlama sürecinde bazı markalar zorlanabilir. Çünkü çevre dostu uygulamalarda markaların belli bir bütçe ayırması gerekmektedir. Her marka kendini zorlamayacak, çevre dostu uygulamaları destekleyecek politikalarını yürütmesine yardımcı olacak maliyet planlamasını yapmalıdır. Bu süreçte tüketicilere de ürünlerin markaya kazanç getirecek fiyatlarla ulaştırılması yönünde analizler de yapılmalıdır. Maliyet planlamasını yapamayan firmalar uzun vadede zarar edebilirler.

Sürdürülebilir pazarlamanın dört temel bileşeni, pazarlama stratejisi oluşturma ve uygulama aşamalarında her zaman dikkate alınmalıdır.

Şimdi de sürdürülebilir pazarlamanın nasıl yapılacağına değinelim;

Sürdürülebilir Pazarlama Nasıl Yapılır?

Sürdürülebilir pazarlama, birçok tüketici tarafından talep edilen ve birçok firmanın etkin şekilde yürütmeye başladığı bir pazarlama stratejisidir. Sürdürülebilir pazarlama stratejisinin hayata geçirilmesinde şirketler şu adımları izlemelidir;

 • Pazarlama Ekibinin Oluşturulması

Tüm işletmeler uzun vadeli bir pazarlama aksiyonu yaratabilmek için başarılı bir ekiple çalışmalıdır. Bu yüzden de hem özkaynaklar hem de dışarıdan alınan desteklerde profesyonel ve başarıya odaklı bir pazarlama ekibi oluşturulmalıdır.  Ekibiniz firmanızın hedeflerine uygun pazarlama stratejisini yönetebilmelidir. Böylece pazarlama bütçenizi en etkili şekilde yönetebilirsiniz.

 • Pazarlama Stratejisinin Belirlenmesi

Sürdürülebilir pazarlama için doğru pazarlama stratejisini oluşturmalısınız. İşletmenizin kaynaklarını hedefleriniz doğrultusunda en etkili şekilde kullanmaya yönelik planlama yapmalısınız. Tüm riskleri ortadan kaldıracak, ürünlerinizi tüketicilerle çevreye zarar vermeden buluşturacak en uygun maliyetli strateji belirlenmelidir. Sizin için en iyi pazarı belirlemeli, rakiplerinizin stratejilerini analiz etmeli, pazarlama faaliyetlerini sürekli hale getirecek bir bütçe oluşturmalı, belirli aralıklarla pazarlama dönüşlerinizi analiz edecek bir yapı oluşturmalı ve ilerleyen pazarlama hedeflerinizi de bu veriler ışığında optimize etmelisiniz.

 • Markanızın Hikayesinin Pazarlanması

Sürdürülebilir pazarlamada tüketiciler markayla ilgili her detaya önem verirler. Bu yüzden hedeflediğini pazarda sürdürülebilir ve uzun vadeli bir marka yaratabilmek adına özgün ve ilgi çekici bir marka hikayesi oluşturmalısınız. Marka hikayesini iyi pazarlarsanız hedef kitlenizde güven ve saygı bağını güçlü bir şekilde oluşturabilirsiniz.

Marka öyküsü oluştururken müşterilerinizin sevdikleri detayları markanıza entegre edin. Ayrıca rakiplerinizden farklı ve daha etkileyici bir marka öyküsü oluşturun.  Marka konumlandırma stratejisi sonrasında insanların marka öykünüzü sürekli hatırlayacağı mesajlar oluşturun.  Doğru marka hikayesi sayesinde markanızın gelecek yıllarda da tüketicilerin zihnin kalmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca tüketici beklentilerini karşılayarak markaya sadık müşteriler yaratabilirsiniz.

 • Dikkat Çekici İçeriklerin Hazırlanması

Pazarlama sürecinde yaratıcı içerikler çok önemlidir. Kelimelerin bu kadar güçlü olduğu bir süreçte ilgi çekici içerikler hedef kitlenin dikkatini çekmenizi ve marka hikayenizi en etkili şekilde insanlara anlatmanızı sağlayacaktır.

Firmalar sürdürülebilir pazarlama sürecinde hedef kitleye yönelik içerikler oluşturmak için PR uzmanları ve dijital pazarlama uzmanlarından destek alırlar. PR uzmanları hangi içeriklerin firmanıza değer katacağını, kitleler üzerinde etki yaratacağını ve firmanızı pazarlama hedeflerine ulaştıracağını belirler. Pazarlama yazarları tarafından insanların ürünlere yönelmesini sağlayacak, çevresel faktörlere dikkat edildiği mesajını etkili şekilde verecek ve ürünlerin insanların taleplerini karşıladığını gösteren içerikler oluşturacaktır.

 • Tüketicilere Satış Deneyim Yaşatılması

Sürdürülebilir pazarlama sürecinde tüketicilere satış deneyimini yaşatmak temel hedef arasındadır. Firmalar satışlarını arttırma ve pazarda marka bilinirliğini arttırmak için pazarlama planını profesyonel şekilde hayata geçirmelidir. Tüketicilerin üzerinde ilgi yaratacak ve dikkat çekici olacak pazarlama sistemleri oluşturulmalıdır.

Tüketicilere ulaşmak için sosyal medya, arama motoru reklamları, web sitesi,  basın bültenleri, tanıtım yazıları gibi birçok kanal kullanılabilir. Özellikle tüketicilere profesyonel bir satış deneyimi yaşatabilmek adına profesyonel bir web sitesi tasarlanmalıdır. Dijital ortamda da tüketicilere hızlı ulaşacak ve satış aksiyonuna yönlendirecek profesyonel içerikler ve kampanyalar oluşturulmalıdır.

 • Pazarlama Dönüşümlerinin Analiz Edilmesi

Sürdürülebilir pazarlama sürecinde stratejilerin işe yarayıp yaramadığını analiz etmek gerekir. Böylece pazarlama faaliyetlerinizde hedeflediğiniz sonuçlara ulaşmanızı sağlayacak iyileştirmeler yapabilirsiniz. Ürün ve hizmetlerinizin satışını en etkili kampanyalarla yapmanız için daha önceki satışlarınızın kalitesini ölçmelisiniz.

Sürdürülebilir pazarlama sürecinde dönüşümlerinizi analiz ederek en etkili pazarlama kanallarınızı bulabilir, tüketicilerinizin taleplerini öğrenebilir, pazarlama stratejilerinizi optimize edebilirsiniz. Ayrıca gelecek pazarlama faaliyetleriniz için de elde ettiğiniz analiz verileri kullanılabilir.

S.S.S

Sürdürülebilir Pazarlamanın Olmazsa Olmazları Nelerdir?

 • Ürün
 • Fiyat
 • Promosyon
 • Tutundurma
 • Ürünün nasıl sunulması gerekliliği
 • Müşteri oluşturmak
 • Değer sunma

Gıda Sektöründe Sürdürülebilir Pazarlamayı İlgilendiren Temeller Nelerdir?

 • Bireylerin yaşam tarzları
 • Bütçeleri
 • Tüketim oranları
 • Tüketim alışkanlıkları
 • İhtiyaçların saptanması
 • Değişen ihtiyaca yönelik analizler ve tedarik

Sürdürülebilir Pazarlamanın Başarısız Olmasının Nedenleri Nelerdir?

 • Firmanın sürdürülebilir pazarlama stratejilerini aksatması, yeterli önem ve zamanı ayırmaması
 • Pazarlama faaliyetlerinin yeterince ilgi çekici düzenlenmemesi
 • Doğaya dost uygulamalarla faaliyetlerin desteklenmemesi
 • Dürüst olmaması
 • Müşterileri yanıltıcı ürün ve uygulamalar geliştirmesi
 • Sosyal sorumluluk projelerine katılmamak

Sürdürülebilir Pazarlamaya Geçişte Sırasıyla Hangi Temellere Odaklanılmalıdır?

 • Sürdürülebilirlik kavramı
 • Sürdürülebilir pazarlama tanımı
 • Sürdürülebilir pazarlama stratejisi
 • Sürdürülebilir pazarlama karması
 • Sürdürülebilir pazarlamaya dönüşüm

Sürdürülebilir Pazarlamaya Geçiş ve Odaklanma Konusunda Yönetimin İzlemesi Gereken Yol Nedir?

 • Sürdürülebilir pazarlama için yeni yöneticiler ya da sorumlu kişiler atanmalıdır
 • Çalışanlar sürdürülebilir pazarlama için düzenli eğitim almalıdır
 • Sürdürülebilir pazarlama için düzenli olarak kamuoyu bilgilendirilmelidir
 • Çevre ve doğa odaklı müşteri, tüketici, kullanıcıları bilinçlendirici kampanyalar, promosyonlar düzenlenmelidir
 • Tedarikçilerin sürdürülebilir pazarlama için gerekli materyalleri sağlaması için bilgilendirmeli, gerekirse tedarikçiler değiştirilmelidir
 • Perakende sektörü görevlilerinin sürdürülebilir pazarlamaya uygun; depolama, sergileme esnasında sürdürülebilir materyal ve ekipmanları kullanması gerekir
 • İşletme kapsamında, departmanlar dahil yenilikler gerçekleştirilmeli

administrator
Ümit ÜNKER Kıdemli Eğitmen ve Yazar Education 2.0 Uluslararası ''Eğitimde Üstün Liderlik Onur Ödülü'' Uluslararası Kalite Ödülleri ''Yılın En İyi Eğitim Lideri'' Ödülü İş Dünyası ve Girişimcilik alanında ''Yılın En İyi Eğitmeni'' Ödülü Milliyet Köşe Yazarı Harvard Business Review Blog Yazarı Akademi Derneği Onursal Üyesi National Association of Sales Professionals (NASP) Yazarı TEDi Eğitim Kurucu | Genel Müdür

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir