Tarımsal Pazarlama Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Tarımsal pazarlama modern pazarlamaya göre daha  bağımsız bir yönü olmasından dolayı  vatandaşların,  sanayi sektörünün ve tüm toplumun  ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hammadde, tarım ürünleri ve gıda ürünlerinin üretimini organize etme ve bunu yönetme sürecidir.

Tarımsal pazarlama; tarımsal ürünün üreticiden çıkıp tüketiciye ulaştırılmasına da içine alan aşamaların her birinden oluşan bir sisteme verilen addır. Tarımsal pazarlamayı kısaca üretim işleme ve tüketiciye ulaştırma olarak belirtebiliriz. Tarımsal pazarlama, düzenleme ve yönetime ihtiyaç duyan bir sistemdir. Tarımsal işletmelerin varlığını devam ettirebilmesinde bulunduğu ortamın da büyük bir önemi vardır. Kendi kendine başarılı olabilmesi çok zordur. Pazarlama çevresi ile bilgi alışverişinde bulunmalı ve aynı zamanda dış pazarlama ortamındaki değişikliklere de uyum sağlamak zorundadır. Devamında birçok pazarlama kampanyaları da yürüterek pazardaki etkinliğini arttırmalıdır.

Tarımsal Pazarlama Kimler  Tarafından Kullanılır?

Tarımsal pazarlama birçok kurum, kuruluş veya firmanın yararlandığı ve kullandığı bir pazarlama yöntemidir. Şimdi hangi kuruluşların bu yöntemden yararlandığına bir göz atalım;

 • Tarımsal pazarlama; hammadde, işgücü kaynakları, üretim, malzeme ve teknik malzemeyi tedarik eden kişi ve kurumlar;
 • Bütün tarımsal emtia üretimi  yapan kurum veya kişiler;
 • Pazar altyapısı oluşturan kuruluşlar, toptan ve perakende ticaret işi yapan firmalar ve çeşitli türden aracılık faaliyetleri yürüten firma veya kişiler, tarımsal pazarlama uzmanları ile birlikte danışma ve ticaret merkezleri vb.
 • Birçok tarım ürünleri ve gıda tüketicileri tarafından kullanılır.

Tarımsal Pazarlamanın Özellikleri Nelerdir?

 • Tarımda doğal koşullar ekonomik sonuçları doğrudan etkiler. Fakat bu özellik yalnızca üretimi etkilemekle kalmaz. Pazarlama faaliyetlerini ve bunların organizasyonlarını da etkiler. Tarımda üretimin ana unsurunu oluşturan arazi ve  arazinin kullanım kalitesi, üretilmiş olan ürünlerin kalite oranını, ürün hacmini ve aralığını belirlemede çok önemli rol oynar.
 • Tarımdaki üretim dönemi ve çalışma süresi birbiri ile uyuşmazlık gösterir. Tarımsal pazarlamanın bu özelliği, tahminleri ve sektördeki eğilimlere dikkat ederek isteklerin doğru bir şekilde  değerlendirilmesinin sonrasında  oluşacak memnuniyet önem arz eder.
 • Üretimin mevsimsel olmasına bağlı olarak pazarlama yöntemleri ve biçimleri bu doğrultuda düzenlenir ve planlanır.
 • Hayati önem taşıyan  malların üretimi. Tarımın hizmet alanı daha çok gıda ürünlerinin üretimi üzerine kuruludur.  Tarımsal pazarlama, tüketicilerin yaşı, cinsiyeti, ekonomik durumları, dini inançları gibi faktörlere bağlı olmakla birlikte tarımsal pazrlamanın doğru miktarda ve  doğru zamanda birçok türde tüketici gruplarına ürün teslim etme görevi vardır.
 • Tarımda birçok sayıda sahiplenme türü de pazarlama faaliyetlerinin uygulanması aşamasında için çok sayıda yöntemi ortaya çıkarır. Çeşitli türde mal ve mülk sahibi kişiler rekabet oluşturarak, yeni strateji ve tekniklerin meydana gelmesine olanak sağlar.
 • Tarımsal pazarlama alanında uzman eksikliğinin varlığı bununla birlikte, bir bilim alanı olan tarımsal pazarlama oluşumunu gelişimini sürdürmeye devam etmektedir.
 • Tarımda yetersiz pazarlama desteği. Pazarlama faaliyetlerinin etkili olabilmesi için tüm tarım faaliyetlerindeki aşamaların başarılı olabilmesine bağlıdır. Eğer bir aşamada başarısızlık olursa bu tüm sistemi ürünlerin işlenmesi ve satış aşamalarının başarılı gerçekleşmesi gerekir.

Tarımsal Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur?

Tarımsal pazarlama teknikleri, tarımsal üretimin özelliklerinin yanında  tarımsal ürünlerle de  bağlantılı kendine has özellikler barındırmaktadır. Günümüz pazar rekabeti koşulları göz önüne alındığında, yalnızca bölgenin ekonomik ve doğal koşullarına bakılmaksızın, ekin yetiştiriciliğinde kullanılan teknolojik özelliklerin takibini yapan, uygun hayvan ırklarının seçimini yapmaya dikkat eden üretici, var olan ve önemli potansiyel taşıyan alanlara yönelmelidir. Bu özellikler strateji oluşturma aşamasında çok büyük rol oynar.

Bir işletme için pazarlama yönetiminin kullanımı, alıcıların ihtiyaçlarının işletme gelirlerine dönüşümü, işletmenin kâr oranının ve ürünlerinin tüketicinin talebini karşılaması açısından önemli bir fırsattır. Entegre, program hedefi taşıyan yaklaşım, faaliyetlerin hangi yöne yoğunlaşacağını belirler. İşletmeyi  pazarın seçilen sektörlerine odaklayarak, piyasaya “girme” konusunda çok etkili bir strateji geliştirmeye olanak verir.

Tarımsal Pazarlama Aşamaları Nelerdir?

Tarımsal pazarlamanın üretim süreci, ortak amaç ile birbirine bağlı aşamalardan oluşur. Bu aşamaların hiçbiri atlanmadan eksiksiz yerine getirilmesi gereklidir. Şimdi bu aşamaların neler olduğuna kısaca bir göz atalım;

 • Tarım ürünleri ve gıda üretimi yapabilmek için hammadde ve kaynak alımı gerçekleştirmek öncelikli unsurlardan biridir.
 • Daha sonraki süreçte tarım ürünlerinin üretimi aşamasına geçilir.
 • Ürünlerin ve gıda satışının gerçekleşmesi  için kanal seçimi yapılır. Hangi kanallar aracılığı ile ürün ve gıda satışının yapılacağı aşaması için uygun kanallar belirlenir.
 • Seçilen kanallar aracılığı ile satış için organizasyon gerçekleştirilir,
 • Son aşamaya gelindiğinde de çeşitli sevkiyat yolları kullanılarak ürünlerin dağıtımı yapılır.

Tarımsal Pazarlamaya Yardımcı Hizmetler Nelerdir?

Tarımsal pazarlama yapabilmek için birçok hizmet kolu vardır. Bu hizmet kolları tarımsal pazarlama açısından büyük önem arz eder. Şimdi de birbiri ile bağlantılı olan bu tarımsal pazarlamaya yardımcı hizmetleri inceleyelim;

 • Ürünler hasat edildikten sonra, derimi ve ürünlerin  toplanması ilk yapılan uygulamalardır.
 • Ürünler derecelendirildikten sonra, sınıflandırma işlemi yapılır, boylama, standartlara uygunluk değerlendirildikten sonra da kalite kontrol uygulanır.
 • Paketleme işleminin ardından  ambalajlama  da tamamlanmış olur.
 • Ambalajlaması yapılan ürünler taşıma işlemi ile üretim yerinden alınır.
 • Ürünler depolama yerlerine ulaştırılarak depolama eylemi gerçekleşir. Tabi bu işlemler yapılırken birçok sektörde olduğu gibi zarar tehlikesi göz önünde bulundurulur.
 • Mevcut ekonomik durum göz önüne alınarak fiyatlandırma yapılır.
 • Pazarlama aşamasının mali işlemleri yapılır.
 • Bu aşamaya kadar gerçekleşen her durum göz önüne alınarak muhasebe işlemleri yapılır.
 • Tarımsal pazarlamanın en önemli yardımcı hizmetlerinden biri olan satış işlemi gerçekleştirilir.
 • Son olarak da yeni potansiyel müşterileri yakalayabilmek adına talep yaratma yoluna gidilir.

Tarımsal Pazarlamanın Temel Hizmetleri Nelerdir?

 1. Toplama
 2. İşleme
 3. Dağıtma
 4. Hasat
 5. Dereceleme
 6. Paketleme
 7. Depolama
 8. Fiyatlama
 9. Risk değerlendirme
 10. Satış
 11. Pazar bilgileri değerleme

Tarımsal Pazarlama Stratejisini Belirleyen İlk Etken Nedir?

Ürünün ne olduğudur. Tarımsal Pazarlama yönetimi belirlenirken ürün ya da ürün grubuna özel stratejiler kullanılır. Her tarımsal ürünün Tarımsal Pazarlama tekniği farklıdır.

Tarımsal Ürünün Değerinin Arttırılma İşlemi Nedir, Nasıl Yapılır?

Bir tarımsal ürünün değerinin arttırıldığı ilk aşama işleme aşamasıdır. Bu aşamaya örnek olarak hayvandan alınan sütün pastörize edilmesi, aromalandırılarak çeşitlendirilmesi söylenebilir. İşleme aşaması bir tarım ürünün birden fazla yöntem ve çeşitte farklılaştırılarak işlenmesidir.

Tarımsal Pazarlamada En Büyük Risk Nedir?

En büyük risk yılda 40 milyon ton üzerinde gerçekleşen yaş meyve ve sebzede gerçekleşmektedir. Hasattan elde edilen yaş meyve ve sebze hızlı satılmadığında kayıplar yaşanmaktadır.

Tarımsal Pazarlama Stratejisinde Ürüne Albeni Kazandırma Nasıl Olur?

Diğer pazarlama tekniklerinde olduğu gibi ambalajlama adımında olur. Ürüne albeni kazandıracak özel ambalajlar kullanılır. Bu ambalajlar satın alım eylemini tetikleyici olduğu gibi ürünün kullanım ömrünü ve dayanıklılığını da desteklemektedir.

administrator
Ümit ÜNKER Kıdemli Eğitmen ve Yazar Education 2.0 Uluslararası ''Eğitimde Üstün Liderlik Onur Ödülü'' Uluslararası Kalite Ödülleri ''Yılın En İyi Eğitim Lideri'' Ödülü İş Dünyası ve Girişimcilik alanında ''Yılın En İyi Eğitmeni'' Ödülü Milliyet Köşe Yazarı Harvard Business Review Blog Yazarı Akademi Derneği Onursal Üyesi National Association of Sales Professionals (NASP) Yazarı TEDi Eğitim Kurucu | Genel Müdür

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir