Makalelerim

Kobilerin önündeki engeller nelerdir?

Hızla dijitalleşen dünya insanların sosyo-ekonomik yaşantılarını derinden etkileyerek tüketici davranışlarında muazzam değişiklikler yaratmıştır. Bununla birlikte iş alanlarının çeşitliği artmıştır ve bu çeşitlilik iş yapış şekillerinin doğal değişimini de beraberinde getirmiştir. Şüphesiz uluslararası ticareti de bu değişimin dışında tutamayız. Arz-talep dengesini

Design Thinking Nedir?

Design Thinking (tasarım odaklı düşünme) yaratıcılık ve farklı düşünceyi temel alan, farklı bakış açıları oluşturarak sorunların çözümüne odaklanan insan merkezli bir yaklaşımdır. Kavram olarak ülkemizde son yıllarda yaygın bir şekilde dile getirilse de batıda popülaritesi yeni değildir. Özellikle Apple, Google,

Capex ve Opex nedir?

Rekabetçi pazarlarda bir işletmenin uzun yıllar ayakta kalabilmesi ve sürdürülebilir karlılığı sağlaması için marka faaliyetleri kadar finansını da iyi yönetmesi gerekir. Karlılığı sağlayan sadece üretim ve hizmet kalitesi değildir; aynı zamanda işletme giderleri ve kaynakların etkin kullanımı bu amaca doğrudan

Emlak Sektöründe İkna Teknikleri

Temel İkna Teknikleri Her gün çok çeşitli şekillerde ikna ile karşı karşıyayız. Ortalama bir insan günde binlerce reklama maruz kalıyor. Yemek üreticileri en yeni ürünlerini almamızı isterken, film stüdyoları da en son gişe rekorları kıran filmleri görmemizi istiyor. İkna teknikleri, hayatımızın çok

Turizmde Markalaşma İçin Yapılabilecekler

Turizm dediğimizde dünyada ilk akla gelen ülkelerden biri Türkiye’dir. Ülkemiz hizmet sektöründe yaşadığı gelişmeler sayesinde hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağıdır. Ülkemiz farklı turizm türlerinde her bölgesinde bölgesel ve küresel kalkınmaya başladı. Dijital olanaklar turizmde markalaşma anlayışını da

Duyusal Pazarlama: Nedir, Örnekleri ve Gelişimi

Duyusal pazarlama, kısaca bir fırına girdiğinizde, fırından çıkan kokunun sizi tatlı (veya benzeri bir ürün) almaya teşvik etmesi ile örneklenebilir, bir kitapçıdaki yoğun kitap kokusu da bunlardan biridir. Örnekleri çeşitlendirebileceğimiz gibi, mağazalardaki iç dizayn, çalınan müzikler ve ortam kokusu genellikle özel

Programatik Reklam Nedir, Nasıl Yapılır ?

Programatik reklam ya da reklamcılık, alım – satım işlemlerinin ve sürecinin insanlar tarafından değil de, makineler tarafından yapıldığı bir reklamcılık çeşididir. Özetle bu reklamcılık modelinde, tamamen veriye dayalı olarak anlık teklifler, bazı yöntemlerle, yayıncı ve reklam veren arasındaki satın alma

Remarketing Nedir ve Araçları Nelerdir ?

Yeniden pazarlama (remarketing) ; daha önce sitenizi ziyaret etmiş kullanıcıları ilgi alanlarına göre Cookie yardımı ile etiketleyip, sitenizden ayrıldıktan sonra ziyaret ettikleri sitelerde reklamlarınızın yeniden görülmesini sağlayan bir reklam modelidir. Bu reklam modelinin kullanılma nedenlerinden birisi, kullanıcılar ilgilendikleri bir ürünü

Retro Pazarlama Nedir, Özellikleri Nelerdir ?

Retro pazarlama( nostalji pazarlama ); unutulmuş markaların canlandırılması ve yeniden talep bulması amacıyla geliştirilen pazarlama stratejilerine verilen isimdir. İnsanların geçmişteki yaşantılarının canlanmasını sağlayan pazarlama yöntemine verilen addır. İnsanların zihninde canlanan anılar sayesinde ürünü almak için bir karar vermeleri amaçlanır. Retro

Sağlık Turizmi İşletmeciliği Nedir, Ne İş Yapar ?

Sağlık turizmi özellikle son yıllarda hızla yayılan ve hacmi trilyonlarca dolara ulaşan oldukça ciddi bir sektördür. Seyahat turizminden farklı olarak bu etkinliklerinde zorunlu ve hayati etkinlikler olması, bu sektörü çok daha güvenli bir ticari alan haline getirirken, yine bu sebeple